אולטרה סמארט

לייעוץ והזמנות

חודש: אוגוסט 2021

"עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה"

מאת: שגאו מנגסטה משבר=מבשרמשברים באים לבשר לנו על אופןההתנהלות וההתנהגות שלנו כחברהוכעם.הדעות השונות שקיימות בחברה זועקותלהקשבה ולהכלה של אחד של השני.הערכים, הביחד ,והחזון שלנו הוא שיקבעאת העתיד והחיים שלנו כעם חזק ומשפיעעל העולם כולו.אל לנו להיות תמים אל מול האיוםשקיים סביבנו ,לכן ריבוי הדעות וחוסרההקשבה שקיים אחד כלפיהשני יוצר ריחוק ופילוג ואשר מחזקאת האוייב מבחוץ.לאורך …

"עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה" לקריאה »

כיצד לספר את הסיפור שלך?

מאת: שגאו מנגסטה כל אדם הוא מיוחד!לכל אדם יש את המסע והערכיםשמובילים אותו.זה כל כך מדהים לגלות כל פעם מחדששיש הבדל בין לספר את הסיפור שלךלעצמך בראש לבין לכתוב את הסיפורשלך.כשאדם כותב את הסיפור שלו הוא לומדיותר על עצמו ובעיקר הוא מגלה את העוצמותואת הערכים שמובלים או שתוקעים אותו.זכות גדולה ללוות נערים אשר רוצים לעמודולספר …

כיצד לספר את הסיפור שלך? לקריאה »

ביטחון

מאת: שגאו מנגסטה לביטחון העצמי שלנו יש חלקמאוד משמעותי על התוצאות שלנובחיים.אז למה אנשים לא דואגים לעבודעל חיזוק הביטחון העצמי שלהם?צילמתי סדרה של 10 סרטוניםשבהם אני משתף מה הכליםשעזרו לי לחזק את הביטחוןוהדימוי העצמי שלי.כל הכלים הם פרקטיים, צריךפשוט לרצות ולהתחיל לעבודעל זה.

אופטימיות

מאת: שגאו מנגסטה אדם שנמצא בקשיים אל תנסה לייצר לו חזון אדם שנמצא בקשייםאל תנסה לייצר לו חזוןכי כך אתה מגדיל את הפער ביןהמקום שהוא נמצא בו עכשיו ולחזוןשאתה מנסה לייצר עבורו.וזו אחת הסיבות שיש הרבהפרוייקטים ותוכניות שנכשלות.הדבר הראשון שצריך הוא להבין אתאותו אדם ולהיות קשוב לכאב ולתסכולשהוא נמצא בו עכשיו!הרבה אנשים רצים להגיש את …

אופטימיות לקריאה »

שלח
הייי..... איך אפשר לעזור?